โค้ชจูน พิจิตรา แซ่เจีย

โค้ชจูน พิจิตรา แซ่เจีย

Coach sub-zero ice skate Ngamwongwan-Khae Rai โค้ชจูน พิจิตรา แซ่เจีย Coach Profile อายุ 33 ปี ประเภท Basic / Ice Hockey ประสบการณ์การเล่น 12 ปี & ประสบการณ์สอน 10 ปี Head coach :Bangkok outlaws Basic skate skill ,Speed , Shooting Stickhandling Off-ice training...
โค้ชโต้ง ชูชัย กาญจนประเสริฐ

โค้ชโต้ง ชูชัย กาญจนประเสริฐ

Coach sub-zero ice skate Ngamwongwan-Khae Rai โค้ชโต้ง ชูชัย กาญจนประเสริฐ Coach Profile อายุ 38 ปี ประเภท Basic skate /Hockey ประสบการณ์การเล่น 15 ปี ประสบการณ์การสอน 5 ปี Basic Skate skill Basic hockey stick handling skill Off ice Training 2020 IHAT Workshop on the...
โค้ชน็อต  เกรียงไกร บุญพอ

โค้ชน็อต เกรียงไกร บุญพอ

Coach sub-zero ice skate Ngamwongwan-Khae Rai โค้ชน็อต เกรียงไกร บุญพอ Coach Profile อายุ 27 ปี ประเภท Basic skate / Ice Hockey ประสบการณ์การเล่น 7 ปี ประสบการณ์การสอน 2 ปี Price Rate 900 / 1 Hr Week Day & Week End 9,000 / 10 Hrs Week Day & Week...
โค้ชแซงค์ ธีระศักดิ์ บุญปก

โค้ชแซงค์ ธีระศักดิ์ บุญปก

Coach sub-zero ice skate Ngamwongwan-Khae Rai โค้ชแซงค์ ธีระศักดิ์ บุญปก Coach Profile อายุ 25 ปี ประเภท Basic / Short Track / Hockey / Figure ประสบการณ์การเล่น 11 ปี ประสบการณ์การสอน 7 ปี Thailand National Team- SEA GAMES : Short Track Speed Ice Skating...
โค้ชหนึ่ง  นิพล กระต่ายเพชร

โค้ชหนึ่ง นิพล กระต่ายเพชร

Coach sub-zero ice skate Ngamwongwan-Khae Rai โค้ชหนึ่ง นิพล กระต่ายเพชร Coach Profile อายุ 50 ปี ประเภท Figure skate / Hockey skate ประสบการณ์การเล่น 30 ปี ประสบการณ์การสอน 20 ปี 2000 Thailand National Games 2004 Singapore ice hockey Invitational Cup 2011 IIHF...