โค้ชโชค สมโชค รัตนภูมิ

โค้ชโชค สมโชค รัตนภูมิ

Coach sub-zero ice skate Sukhumvit – Ekkamai โค้ชโชค สมโชค รัตนภูมิ Coach Profile อายุ 38 ปี ประเภท Basic Skate เรท 1,100 / 1,200 บาท ประสบการณ์การเล่น 13 ปี ปรสบการณ์การสอน 8 ปี Basic skate skill Basic Hockey...
โค้ชตั้ม จักรกฤษณ์ ทรงเล็กสิงห์

โค้ชตั้ม จักรกฤษณ์ ทรงเล็กสิงห์

Coach sub-zero ice skate Sukhumvit – Ekkamai โค้ชตั้ม จักรกฤษณ์ ทรงเล็กสิงห์ Coach Profile อายุ 45 ปี ประเภท Ice Hockey เรท 1,300/ 1,400 บาท ประสบการณ์การเล่น 23 ปี ประสบการณ์การสอน 16 ปี Ice Hockey Skating : Basic-Advance Skill Ice Hockey : Basic-Advance Skill...
โค้ชหน่อง ศิริพงษ์ สุดประเสริฐ

โค้ชหน่อง ศิริพงษ์ สุดประเสริฐ

Coach sub-zero ice skate Sukhumvit – Ekkamai โค้ชหน่อง ศิริพงษ์ สุดประเสริฐ Coach Profile อายุ 35 ปี ประเภท Basic Skate / Hockey skate (เรท 1,200/1,300 บาท) ประสบการณ์การเล่น 15 ปี ประสบการณ์การสอน 6 ปี 2004 Internation ice hockey federation development camp 2014-2018...
โค้ชโต้ง พุทธิพงษ์ วีระศิลป์ชัย

โค้ชโต้ง พุทธิพงษ์ วีระศิลป์ชัย

Coach sub-zero ice skate Sukhumvit – Ekkamai โค้ชโต้ง พุทธิพงษ์ วีระศิลป์ชัย Coach Profile อายุ 41 ปี ประเภท Basic skate /Hockey skate เรท1,200 /1,300 บาท ประสบการณ์การเล่น 25 ปี ประสบการณ์การสอน 7 ปี 1997 แข่งขันชิงถ้วยพระราชทาน ทีม Young Ducks 1998 Thailand...
โค้ชไนน์ กิตินันท์ สินคีรีรัตน์

โค้ชไนน์ กิตินันท์ สินคีรีรัตน์

Coach sub-zero ice skate Sukhumvit – Ekkamai โค้ช ไนน์ กิตินันท์ สินคีรีรัตน์ Coach Profile อายุ 29 ปี ประเภท Basic skate / Hockey skate เรท 1100/1200 บาท ประสบการณ์การเล่น 5 ปี ประสบการณ์การสอน 3 ปี โค้ชฮ้อกกี้น้ำแข็งระดับมหาวิทยาลัย Thailand Ice hockey Team Captains...