โค้ชมะตูม พิสิษฐ์ วันทา

โค้ชมะตูม พิสิษฐ์ วันทา

Coach sub-zero ice skate สุขุมวิท-เอกมัย โค้ชมะตูม พิสิษฐ์ วันทา Coach Profile อายุ 27 ปี ประเภท Basic skate ประสบการณ์การเล่น 10 ปี ประสบการณ์การสอน 5 ปี 2015 Skate Malaysia 2015 Skate Bangkok 2016 Skate Chiang Mai Price Rate 900 / 1 Hr Week Day & 1,000 / 1 Hr...
โค้ชจิ๊บ  พละพล  แซ่เจีย

โค้ชจิ๊บ พละพล แซ่เจีย

Coach sub-zero ice skate สุขุมวิท-เอกมัย โค้ชจิ๊บ พละพล แซ่เจีย Coach Profile อายุ 27 ปี ประเภท Basic Skate ปรสบการณ์การเล่น 3 ปี ประสบการณ์การสอน 2 ปี Price Rate 900 / 1 Hr Week Day & 1,000 / 1 Hr Week End 9,000 / 10 Hrs Week Day & 10,000 / 10 Hrs Week...
โค้ชปอง กิตติพล บางเลี้ยง

โค้ชปอง กิตติพล บางเลี้ยง

Coach sub-zero ice skate สุขุมวิท-เอกมัย โค้ชปอง กิตติพล บางเลี้ยง ( สอนที่ Mega Bangna / Sukhumvit ) Coach Profile อายุ 43 ปี Freestyle 8 Figure Skate Experience 8 years Coaching Experience 25 year Basic skating skill Jump & spin Technique Edges ,Off ice Training...
โค้ชพิมพ์ พิมพ์ชนก หวังเจริญวงค์

โค้ชพิมพ์ พิมพ์ชนก หวังเจริญวงค์

Coach sub-zero ice skate สุขุมวิท-เอกมัย โค้ชพิมพ์ พิมพ์ชนก หวังเจริญวงค์ Coach Profile อายุ 24 ปี ประเภท Figure Skate ประสบการณ์การเล่น 18 ปี ประสบการณ์การสอน 6 ปี Level: ISI Freestyle 7, Qualified Silver Judge of ISIA, also experienced in ISU system Skating Skills,...
โค้ชตูน  ยิ่งลักษณ์ วิรัตน์มาลี

โค้ชตูน ยิ่งลักษณ์ วิรัตน์มาลี

Coach sub-zero ice skate สุขุมวิท-เอกมัย โค้ชตูน ยิ่งลักษณ์ วิรัตน์มาลี Coach Profile อายุ 25 ปี ประเภท Figure Skate ประสบการณ์การเล่น 4 ปี ประสบการณ์การสอน 3 ปี Basic skate skill Jump & spin Technique and on ice 2017 ,2018 ,2019, 2020 Skate Bangkok 2018 , 2019...