โค้ชโยชิ  โยะชิยูกิ อิศรางกูร ณ อยุธยา

โค้ชโยชิ โยะชิยูกิ อิศรางกูร ณ อยุธยา

Coach sub-zero ice skate Sukhumvit – Ekkamai โค้ชโยชิ โยะชิยูกิ อิศรางกูร ณ อยุธยา Coach Profile อายุ 24 ปี ประเภท Figure Skate เรท 1,700 บาท ประสบการณ์การเล่น 10 ปี ประสบการณ์การสอน 5 ปี Qualification& Experiences ISU LEVEL 7 Joined 2016-2017 Thailand National...
โค้ชปอง กิตติพล บางเลี้ยง

โค้ชปอง กิตติพล บางเลี้ยง

Coach sub-zero ice skate Sukhumvit – Ekkamai โค้ชปอง กิตติพล บางเลี้ยง ( สอนที่ Mega Bangna / Sukhumvit ) Coach Profile อายุ 44 ปี ประเภท Figure (เรท 1,700 บาท) Level:   Freestyle 8 ประสบการณ์การเล่น 5 ปี ประสบการณ์การสอน 25 ปี Basic skating skill Jump & spin...
โค้ชตูน  ยิ่งลักษณ์ วิรัตน์มาลี

โค้ชตูน ยิ่งลักษณ์ วิรัตน์มาลี

Coach sub-zero ice skate Sukhumvit – Ekkamai โค้ชตูน ยิ่งลักษณ์ วิรัตน์มาลี Coach Profile อายุ 27 ปี ประเภท Figure skate (เรท ราคา 1,500 บาท) ประสบการณ์การเล่น 15 ปี ประสบการณ์สอน 7 ปี Expertise Basic skate skill Jump & Spin Technique Off ice training Skate...
โค้ชน้ำตาล  ผกายวรรณ หัวเมืองแก้ว

โค้ชน้ำตาล ผกายวรรณ หัวเมืองแก้ว

Coach sub-zero ice skate Sukhumvit – Ekkamai โค้ชน้ำตาล ผกายวรรณ หัวเมืองแก้ว ( สอนที่ Mega Bangna , Sukhumvit ) Coach Profile ประเภท Figure Skate เรทราคา 1500 บาท ประสบการณ์การเล่น 21 ปี ประสบการณ์การสอน มากกว่า 15 ปี Qualifications : Silver Judge of ISIA ISI...
โค้ชอัง ธีระศักดิ์ รัตนโชติ

โค้ชอัง ธีระศักดิ์ รัตนโชติ

Coach sub-zero ice skate Ngamwongwan-Kaerai โค้ชอัง ธีระศักดิ์ รัตนโชติ ( สอนที่สาขา Kraerai,Sukhumvit ) Coach Profile อายุ 41 ปี ประเภท Hockey (เรท 1,200 บาท) ประสบการณ์การเล่น 25 ปี ประสบการณ์การสอน 9 ปี Asian Winter Games 2007 / 2011 / 2017 Challenge Cup of Asia...