โค้ชพีช พิชากร หวังเจริญวงค์

โค้ชพีช พิชากร หวังเจริญวงค์

Coach sub-zero ice skate สุขุมวิท-เอกมัย โค้ชพีช พิชากร หวังเจริญวงค์ Coach Profile อายุ 22 ปี ประเภท Basic /Hockey skate ประสบการณ์การเล่น 18 ปี ประสบการณ์การสอน 2 ปี Basic skate skill Basic Ice hockey Price Rate 900 / 1 Hr Week Day & 1,000 / 1 Hr Week End 9,000...
โค้ชออโต อิทธิพล ซอ

โค้ชออโต อิทธิพล ซอ

Coach sub-zero ice skate สุขุมวิท-เอกมัย โค้ชออโต อิทธิพล ซอ Coach Profile อายุ 25 ปี ประเภท Hockey skate ประสบการณ์การเล่น 8 ปี ประสบการณ์การสอน 3 ปี 2014- 2019 University league 2019 Harbor Pattaya league Price Rate 900 / 1 Hr Week Day & 1,000 / 1 Hr Week End...
โค้ชแบงค์ ณัฐวัตร อิโตหึ

โค้ชแบงค์ ณัฐวัตร อิโตหึ

Coach sub-zero ice skate สุขุมวิท-เอกมัย โค้ชแบงค์ ณัฐวัตร อิโตหึ Coach Profile อายุ 27 ปี ประเภท Basic/ Ice Hockey ประสบการณ์การเล่น 15 ปี ประสบการณ์สอน 9 ปี Basic skate skill Power skating , Shooting ,Stickhandling Off-ice training , Game strategy USA Hockey Player...
โค้ชโน๊ต ​กีรติ เวชฌพาณิช

โค้ชโน๊ต ​กีรติ เวชฌพาณิช

Coach sub-zero ice skate สุขุมวิท-เอกมัย โค้ชโน๊ต กีรติ เวชฌพาณิช Coach Profile อายุ 40 ปี ประเภท Hockey Skate /Speed Skate ประสบการณ์การเล่น 30 ปี ประสบการณ์การสอน 25 ปี Formerly Thailand National Speed Skating Athlete 2011-2013 National Speed Skating Championship...
โค้ชโชค สมโชค รัตนภูมิ

โค้ชโชค สมโชค รัตนภูมิ

Coach sub-zero ice skate สุขุมวิท-เอกมัย โค้ชโชค สมโชค รัตนภูมิ Coach Profile อายุ 36 ปี ประเภท Basic Skate ประสบการณ์การเล่น 13 ปี ปรสบการณ์การสอน 8 ปี Basic skate skill Basic Hockey Skate Price Rate 1,000 / 1 Hr Week Day & 1,100 / 1 Hr Week End 10,000 / 10 Hrs...