โค้ชก็อต กฤตยชญ์ พิชัยยุทธ์

โค้ชก็อต กฤตยชญ์ พิชัยยุทธ์

Coach sub-zero ice skate Sukhumvit – Ekkamai โค้ชก็อต กฤตยชญ์ พิชัยยุทธ์ Coach Profile อายุ 30 ปี ประเภท Basic Skate เรท 1000 / 1,100 บาท ประสบการณืการเล่น 9 ปี ประสบการณ์การสอน 4 ปี Basic  Skate Skill Basic Hockey Skill 2016  Chiang Mai Ice Hockey Challenge  cup 2016...
โค้ชผึ้ง นุชนาฎ พงศ์ฤกษ์ดี

โค้ชผึ้ง นุชนาฎ พงศ์ฤกษ์ดี

Coach sub-zero ice skate Sukhumvit – Ekkamai โค้ชผึ้ง นุชนาฎ พงศ์ฤกษ์ดี Coach Profile อายุ 36 ปี ประเภท Hockey (เรท 1,200 / 1,300 บาท) ประสบการณ์การเล่น 23 ปี ประสบการณ์การสอน 10 ปี เหรียญทอง และรางวัล MVP 2018 / 2019 IIHF Women’s Challenge Cup of Asia เหรียญเงิน 2017...
โค้ชฝ้าย อิสรินทร์ สุดมหาตยางกูร

โค้ชฝ้าย อิสรินทร์ สุดมหาตยางกูร

Coach sub-zero ice skate Sukhumvit – Ekkamai โค้ชฝ้าย อิสรินทร์ สุดมหาตยางกูร Coach Profile ประเภท Figure Skate (เรทราคา 1000 / 1100 ) ประสบการณ์การเล่น 5 ปี ประสบการณ์การสอน 1 ปี Qualification:ISI Member since 2017   Expertise: Basic skating skill, Basic figure...
โค้ชต้นข้าว ณัชชา เกศรินทร์

โค้ชต้นข้าว ณัชชา เกศรินทร์

Coach sub-zero ice skate Mega Bangna โค้ชต้นข้าว ณัชชา เกศรินทร์ Coach Profile อายุ  17 ปี ประเภท Figure Skate  เรท 900 / 1000  บาท ประสบการณ์การเล่น 6 ปี ประสบการณ์การสอน  1  ปี Thailand National 2014 Skate Bangkok 2014 Skate Malaysia 2014             Skate Bangkok...
โค้ชจูน พิจิตรา แซ่เจีย

โค้ชจูน พิจิตรา แซ่เจีย

Coach sub-zero ice skate Sukhumvit – Ekkamai โค้ชจูน พิจิตรา แซ่เจีย Coach Profile อายุ 34 ปี ประเภท Basic / Ice Hockey (เรท 1,200 / 1,300 บาท) ประสบการณ์การเล่น 12 ปี ประสบการณ์สอน 10 ปี Head coach :Bangkok outlaws Basic skate skill ,Speed , Shooting Stickhandling...