โค้ชโต้ง ชูชัย กาญจนประเสริฐ

โค้ชโต้ง ชูชัย กาญจนประเสริฐ

Coach sub-zero ice skate Sukhumvit – Ekkamai โค้ชโต้ง ชูชัย กาญจนประเสริฐ Coach Profile อายุ 39 ปี ประเภท Basic skate /Hockey เรท 1000 / 1100 บาท ประสบการณ์การเล่น 15 ปี ประสบการณ์การสอน 5 ปี Basic Skate skill Basic hockey stick handling skill Off ice Training 2020...
โค้ชหนึ่ง  นิพล กระต่ายเพชร

โค้ชหนึ่ง นิพล กระต่ายเพชร

Coach sub-zero ice skate Sukhumvit – Ekkamai โค้ชหนึ่ง นิพล กระต่ายเพชร Coach Profile อายุ 51 ปี ประเภท Figure skate / Hockey skate เรท 900/1,000 บาท ประสบการณ์การเล่น 30 ปี ประสบการณ์การสอน 20 ปี 2000 Thailand National Games 2004 Singapore ice hockey Invitational Cup...
โค้ชพีช พิชากร หวังเจริญวงค์

โค้ชพีช พิชากร หวังเจริญวงค์

Coach sub-zero ice skate Sukhumvit – Ekkamai โค้ชพีช พิชากร หวังเจริญวงค์ Coach Profile อายุ 22 ปี ประเภท Basic /Hockey skate ประสบการณ์การเล่น 18 ปี ประสบการณ์การสอน 2 ปี Basic skate skill Basic Ice hockey Price Rate 900 / 1 Hr Week Day & 1,000 / 1 Hr Week End...
โค้ชออโต อิทธิพล ซอ

โค้ชออโต อิทธิพล ซอ

Coach sub-zero ice skate Sukhumvit – Ekkamai โค้ชออโต อิทธิพล ซอ Coach Profile อายุ 26 ปี เรท 1000/1,100 บาท ประเภท Hockey skate ประสบการณ์การเล่น 8 ปี ประสบการณ์การสอน 3 ปี 2014- 2019 University league 2019 Harbor Pattaya...
โค้ชแบงค์ ณัฐวัตร อิโตหึ

โค้ชแบงค์ ณัฐวัตร อิโตหึ

Coach sub-zero ice skate Sukhumvit – Ekkamai โค้ชแบงค์ ณัฐวัตร อิโตหึ Coach Profile อายุ 28 ปี เรท 1,200/1,300 บาท ประเภท Basic/ Ice Hockey ประสบการณ์การเล่น 15 ปี ประสบการณ์สอน 9 ปี Basic skate skill Power skating , Shooting ,Stickhandling Off-ice training , Game...