โค้ชน็อต ณัฐภัทร แสงสนาน

โค้ชน็อต ณัฐภัทร แสงสนาน

Coach sub-zero ice skate Ngamwongwan-Kaerai โค้ชน็อต ณัฐภัทร แสงสนาน Coach Profile อายุ 23 ปี ประเภท Basic / Hockey ประสบการณ์การเล่น 10 ปี ประสบการณ์การสอน 1 ปี Short Track Skating Training Camp @Chaina Hongkong 2010 Mega Ice Hockey 5’s2010 Ice Hockey Classic...
โค้ชมังกร รักษ์ชัย สุขวิบูลย์

โค้ชมังกร รักษ์ชัย สุขวิบูลย์

Coach sub-zero ice skate Ngamwongwan-Kaerai โค้ชมังกร รักษ์ชัย สุขวิบูลย์ Coach Profile อายุ 24 ปี ประเภท Basic / Hockey ประสบการณ์การเล่น 10 ปี ประสบการณ์การสอน 5 ปี Mega Ice Hockey 5’s Hong kong 2018 (Best forward, 1st Gold Medal) Thailand National Ice Hockey Team...
โค้ชเบนจามิน เดวิด คลายเนสเซย์

โค้ชเบนจามิน เดวิด คลายเนสเซย์

Coach sub-zero ice skate Ngamwongwan-Kaerai โค้ชเบนจามิน เดวิด คลายเนสเซย์ Coach Profile อายุ 21 ปี ประเภท Goalie ประสบการณ์การเล่น 16 ปี ประสบการณ์การสอน 2 ปี จากอเมริกา North Hennepin College Norseman Champions 2018-2019 Osseo Varsity Hockey 2015-2017 Price Rate...
โค้ชนิว ภัทรพนธ์ อัษฎาวรพัฒน์

โค้ชนิว ภัทรพนธ์ อัษฎาวรพัฒน์

Coach sub-zero ice skate Ngamwongwan-Kaerai โค้ชนิว ภัทรพนธ์ อัษฎาวรพัฒน์ Coach Profile อายุ 33 ปี ประเภท Basic / Hockey ประสบการณ์การเล่น 15 ปี ประสบการณ์การสอน 10 ปี Mini Ice Hockey Tournament Fundraiser for Friend 2018 BIHL 2018 BIHL 2019 Chiangmai Ice Hockey...
โค้ชหยก พันธ์ยศ ทรัพย์รวงทอง

โค้ชหยก พันธ์ยศ ทรัพย์รวงทอง

Coach sub-zero ice skate Ngamwongwan-Kaerai โค้ชหยก พันธ์ยศ ทรัพย์รวงทอง Coach Profile อายุ 30 ปี ประเภท Basic / Hockey ประสบการณ์การเล่น 7 ปี ประสบการณ์การสอน 4 ปี Mini Ice Hockey Tournament Fundraiser for Friend 2018 BIHL 2018 Chiangmai Ice Hockey Challenge 2018...