โค้ชหว่าหวา ธัญจิรา วิริยะขจรกุล

โค้ชหว่าหวา ธัญจิรา วิริยะขจรกุล

Coach sub-zero ice skate Ngamwongwan-Kaerai โค้ชหว่าหวา ธัญจิรา วิริยะขจรกุล Coach Profile อายุ 18 ปี ประสบการณ์การเล่น 11 ปี ประสบการณ์การสอน 2 ปี ISI World 2017-2018 Skate Asia 2008-2012, 2017 Skate Bangkok 2015-2018 Skate Chiang Mai 2018 Skate Malaysia 2011 Price...
โค้ชแอน ณัฐชยา เดชชัย

โค้ชแอน ณัฐชยา เดชชัย

Coach sub-zero ice skate Ngamwongwan-Kaerai โค้ชแอน ณัฐชยา เดชชัย Coach Profile อายุ 23 ปี ประสบการณ์การเล่น 11 ปี ประสบการณ์การสอน 1 ปี San Diego Ice Arena Christmas Show 2018 / 2019 UTC Ice Summer Figure Skating Camp Assistance Coach 2018 / 2019 ออกแบบ Program...