โค้ชเนปจูน จักรินทร์ บุญอารยะ

โค้ชเนปจูน จักรินทร์ บุญอารยะ

Coach sub-zero ice skate Ngamwongwan-Kaerai โค้ชเนปจูน จักรินทร์ บุญอารยะ Coach Profile อายุ 27 ปี ประเภท Basic / Figure ประสบการณ์การเล่น 11 ปี ประสบการณ์การสอน 9 ปี Skate Asia 2011 all golden medals Skate Asia 2012 all golden medals Thailand National Figure Skating...
โค้ชเอก อธิวิทย์ สันติกิจพัฒน์

โค้ชเอก อธิวิทย์ สันติกิจพัฒน์

Coach sub-zero ice skate Ngamwongwan-Kaerai โค้ชเอก อธิวิทย์ สันติกิจพัฒน์ Coach Profile อายุ 40 ปี ประสบการณ์การเล่น 25 ปี ประสบการณ์การสอน 19 ปี ส่งลูกศิษย์แข่งรายการ Skate ASIA (เหรียญทอง) ส่งลูกศิษย์แข่งรายการ Skate Malaysia ส่งลูกศิษย์แข่งรายการ Skate Bangkok...
โค้ชโอ๋ อนุเทพ ปัญญาวิชา

โค้ชโอ๋ อนุเทพ ปัญญาวิชา

Coach sub-zero ice skate Ngamwongwan-Kaerai โค้ชโอ๋ อนุเทพ ปัญญาวิชา Coach Profile อายุ 35 ปี ประสบการณ์การเล่น 15 ปี ประสบการณ์การสอน 10 ปี Ice Skate Institute of Asia Freestyle 6 Silver Judge ส่งลูกศิษย์เข้าแข่งขันรายการต่าง ๆ Price Rate 1,700 / 1 Hr Week Day &...
โค้ชแขก อนุวัฒน์ บุตรน้ำเพ็ชร

โค้ชแขก อนุวัฒน์ บุตรน้ำเพ็ชร

Coach sub-zero ice skate Ngamwongwan-Kaerai โค้ชแขก อนุวัฒน์ บุตรน้ำเพ็ชร Coach Profile อายุ 30 ปี ประสบการณ์การเล่น 10 ปี ประสบการณ์การสอน 1 ปี Inspiration Show @SZK ผู้ช่วยฝึกสอนในกิจกรรมต่างๆ Rink Guard Price Rate 900 / 1 Hr Week Day & 1,000 / 1 Hr Week End...
โค้ชแอ๊ป สุรเชษฐ์ โสไธสง

โค้ชแอ๊ป สุรเชษฐ์ โสไธสง

Coach sub-zero ice skate Ngamwongwan-Kaerai โค้ชแอ๊ป สุรเชษฐ์ โสไธสง ( สอนที่สาขา Kraerai,Sukhumvit ) Coach Profile อายุ 29 ปี ประสบการณ์การเล่น 7 ปี ประสบการณ์การสอน 1 ปี Basis Skate Skill Jump&Spin Technique Off Ice Training Body Weight Harness for Jump Price...