โค้ชเดียร์ ภาวิศ ภู่ปิยะประเสริฐ

โค้ชเดียร์ ภาวิศ ภู่ปิยะประเสริฐ

Coach sub-zero ice skate Ngamwongwan-Kaerai โค้ชเดียร์ ภาวิศ ภู่ปิยะประเสริฐ Coach Profile อายุ 20 ปี ประเภท Hockey ประสบการณ์การเล่น 12 ปี ประสบการณ์การสอน 2 ปี Chiang Mai Ice Hockey Tournament 2017 BIHL 2019 / 2020 Ice Hockey Star Cup by Sub-Zero #1 #2 Thailand Ice...
โค้ชยีนส์ ปภาณ ธนเกริกเกียรติ

โค้ชยีนส์ ปภาณ ธนเกริกเกียรติ

Coach sub-zero ice skate Ngamwongwan-Kaerai โค้ชยีนส์ ปภาณ ธนเกริกเกียรติ Coach Profile อายุ 24 ปี ประเภท Hockey ประสบการณ์การเล่น 7 ปี ประสบการณ์การสอน 2 ปี Sea Games 2019 (Gold Medal) Sea Games 2017 (Silver Medal) Winter Games 2017 (Gold Medal) Challenge Cup of ASIA...
โค้ชแขก อนันต์ กุลลูกอิน

โค้ชแขก อนันต์ กุลลูกอิน

Coach sub-zero ice skate Ngamwongwan-Kaerai โค้ชแขก อนันต์ กุลลูกอิน Coach Profile อายุ 45 ปี ประเภท Hockey ประสบการณ์การเล่น 31 ปี ประสบการณ์การสอน 29 ปี ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (รัชกาลที่ 9) จากการกีฬาแห่งประเทศไทย 1998 The Coaching Committee of The Thailand...
โค้ชอาโน อาชวิน วัฒนปัญญกุล

โค้ชอาโน อาชวิน วัฒนปัญญกุล

Coach sub-zero ice skate Ngamwongwan-Kaerai โค้ชอาโน อาชวิน วัฒนปัญญกุล ( สอนที่สาขา Kraerai,Sukhumvit ) Coach Profile อายุ 28 ปี ประเภท Hockey ประสบการณ์การเล่น 12 ปี ประสบการณ์การสอน 8 ปี SEA Games 2019 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (เหรียญทอง) 2022 Olympic Men’s Ice Hockey...
โค้ชเหน่ง ประเวศ แก้วจีน

โค้ชเหน่ง ประเวศ แก้วจีน

Coach sub-zero ice skate Ngamwongwan-Kaerai โค้ชเหน่ง ประเวศ แก้วจีน (สอนที่สาขา Kraerai, Sukhumvit ) Coach Profile อายุ 38 ปี ประเภท Goalie ประสบการณ์การเล่น 23 ปี ประสบการณ์การสอน 13 ปี Sea Games 2019 ครั้งที่ 30 ประเทศฟิลิปปินส์ เหรียญเงิน Asian Winter 2019...