โค้ชบอม จิตติน ยงเจริญ

โค้ชบอม จิตติน ยงเจริญ

Coach sub-zero ice skate Mega Bangna โค้ชบอม จิตติน ยงเจริญ Coach Profile Coaching Experience 6 years Competition- 2nd thailand short track speed skating open 2012 Coaching Experience- Skate Asia 2018- Skate Bangkok 2018- Skate Bangkok 2019- Skate Bangkok 2020 Price...