Coach

sub-zero ice skate

Mega Bangna

โค้ชหญิง อรยา นิสสัยหาญ

( สอนสาขา Mega Bangna , Kraerai )

Coach Profile

 • ประเภท Figure  

 • เรท WD 1,700 / WE 1,700

 • ประสบการณ์ในวงการไอซ์สเก็ต 22 ปี / สอน 12 ปี

 • เคยเข้าร่วมการแข่งขันรายการ Disney on Ice Skate 2004 (ชนะเลิศอันดับที่ 2)

 • เคยเข้าร่วมการแข่งขันรายการ Skate Thailand 2005 (เหรียญเงิน)

 • เคยเข้าร่วมการแข่งขันรายการ Skate Asia 2005 (เหรียญทอง)

 • เคยเข้าร่วมการแข่งขันรายการ Skate Singapore 2007 (เหรียญเงิน)

 • ปี 2002-ปัจจุบัน ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันรายการของ ISI และ ISU ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

 • ปี 2014-ปัจจุบัน ส่งนักกีฬาร่วมการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทย และกีฬาเยาวชนแห่งชาติ

 • ได้รับรางวัลโค้ชยอดเยี่ยมในการแข่งขัน Skate Malaysia 2014

 • ได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่นประเภท Figur