โปรโมชั่น Sub-Zero Birthday On Ice 

เริ่มวันที่ 1 กันยายน 65 เป็นต้นไป

Package 1 ราคา 5,400.- สําหรับ 5-7 คน (รวมเจ้าของวันเกิด)

Package 2 ราคา 7,500.- สําหรับ 8-10 คน (รวมเจ้าของวันเกิด)

Package 3 ราคา 11,000.- สําหรับ 11-15 คน (รวม เจ้าของวันเกิด)

Package 4 ราคา 14,900.- สําหรับ 15-20 คน (รวม เจ้าของวันเกิด)

Package 5 ราคา  21,900.- สําหรับ 25-30 คน (รวม เจ้าของวันเกิด)

เงื่อนไข

  • ทุก Package เจ้าของวันเกิดเล่นไอซ์ สเก็ตฟรี เล่นไอซ์สเก็ต 2 ชั่วโมง รวมรองเท้า พร้อมรับ Birthday Gift หมอนผ้าห่มรูป เค้ก 1 ชิ้น
  • เพื่อนและผู้ร่วมงานสามารถ เล่นไอซ์สเก็ตได้ฟรี  2 ชั่วโมง รวมรองเท้า แต่ไม่เกินจำนวนคนในแต่ละ Package
  • พร้อมคูปองอาหาร- เครื่องดื่ม มูลค่า 200 บาท/ท่าน (สามารถแลกรับอาหารและ เครื่องดื่ม ตามราคาในเมนู)

หมายเหตุ :

  • กรณีที่สั่งอาหารและเครื่อง ดื่ม ไม่ครบมูลค่า 200 บาท จะ ไม่สามารถทอนเป็นเงินสดได้ แต่หากสั่งอาหารและเครื่องดื่ม เกินมูลค่า 200 บาท สามารถ เพิ่มเงินส่วนต่าง
  • ได้เจ้าของวันเกิดแสดงบัตร ID Card ต่อพนักงานและสามารถ ใช้สิทธิ์ได้ภายในเดือนเกิด เท่านั้น