Coach

sub-zero ice skate

Mega Bangna

โค้ชแตงโม ชัญกร ภัคค์นิกร

( สอนสาขา เอสพลานาดงามวงศ์วาน-แคราย )

Coach Profile

  • ประเภท Basic / Figure 

  • เรท WD 1,200 / WE 1,200

  • ประสบการณ์ในวงการไอซ์สเก็ต 15 ปี / สอน 1 ปี

  • Ice Naka Figure Skate Championship 2022

  • Skate Classic 2019

  • Skate Bangkok 2018