Coach

sub-zero ice skate

Ngamwongwan-Kaerai

โค้ชแขก อนุวัฒน์ บุตรน้ำเพ็ชร

Coach Profile

  • ประเภท Basic

  • เรท WD 900 / WE 1,000

  • ประสบการณ์ในวงการไอซ์สเก็ต 13 ปี / สอน 3 ปี

  • ทำโชว์ Inspiration Show @SZK

  • ผู้ช่วยสอนในกิจกรรมต่างๆ

  • ผู้ดูแลความปลอดภัยภายในลานไอซ์สเก็ต