Coach

sub-zero ice skate

Mega Bangna

โค้ชเติ้ล ปริวุฒิ ปราชญานันท์

( สอนสาขา Kraerai )

Coach Profile

  • ประเภท Basic / Hockey
  • เรท WD 1,300 / WE 1,400
  • ประสบการณ์ในวงการไอซ์สเก็ต 14 ปี / สอน 9 ปี
  • Training with Färjestad BK in Sweden in 2016
  • Training in HAMMARO team in Sweden (2016)
  • Training with the Forshaga IF team in Sweden (2016)
  • Participated in Vienna ice hockey LEAGUE 2018-2019 with Totonka in Vienna, Austria.
  • Joined Vienna International Hockey Club – VIHC in 2018
  • Participated in EIHA British ice hockey league with Swindon Panthers team in the UK (2020)