Sub-Zero Halloween

รับฟรี !!!!! ตุ๊กตาควิ้นแม่มด เมื่อสมัครเรียนแพ็คเกจ Private 2 แพ็คขึ้นไป

วันนี้ – 31 ตุลาคม 2565 ( สินค้ามีจํานวนจํากัด )

 

เงื่อนไข

  • แถมฟรีสําหรับลูกค้าที่ซื้อแพ็คเกจคลาสเรียนแบบแพคแบบ 10 ชั่วโมง จํานวน 2 แพคขึ้นไป
  • ไม่ร่วมโปรแกรมผ่อน 0% ของกสิกร **
  • ไม่จํากัดจํานวนการซื้อแพค/คน