Sub Zero
ร่วยสนับสนุนให้คนไทยฉีดวัคซีน
เพียงแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน โควิด 19 รับสิทธิ์ !!
เล่นไอซ์สเก็ตฟรี 1 ครั้ง
(จำกัด 5,000 สิทธิ์)

เงื่อนไข

– เพียงแสดงบัตรประชาชน และ หลักฐานการฉีดวัคซีน โควิด 19 และลงทะเบียน ณ สาขาที่เข้าใช้บริการ
– ไม่รวมค่าบริการรองเท้า 80  บาท
– จํากัด 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ ตลอดแคมเปญ และใช้สิทธิ์ได้เฉพาะผู้ลงทะเบียนเท่านั้น ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ท่านอื่นได้
– สามารถใช้ได้ที่ ซับซีโร่ ไอซ์สเก็ต คลับ ทุกสาขา