โปรโมชั่นทุกวันพุธ SUB-ZERO DAY

ทุกวันพุธเล่นไอซ์สเก็ต 2 ชั่วโมง ในราคา 250 บาท จากปกติ 300 บาท