Promotion สำหรับบุตร หลานข้าราชการ

เพียงโชว์บัตรข้าราชการ เล่นไอซ์สเก็ตราคาพิเศษ 100 บาท (90 นาที) (รวมค่าเช่ารองเท้าแล้ว)

เฉพาะซับซีโร่ สาขาแคราย

  • ใช้สิทธิ์ได้ทุกวัน ทุกเวลา ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์  (ตั้งแต่เปิด – ปิดบริการ) 
  • แสดงบัตรข้าราชการ หรือถ่ายรูปมาแสดงก่อนใช้สิทธิ์  ผู้ใช้สิทธิ์ต้องมีนามสกุลเดียวกันเท่านั้น

โปรโมชั่นวันนี้ ถึง 30 กย. 60