Birthday Bonus

“เกิดวันไหน เล่นฟรีวันนั้น”

รับสิทธิ์เล่นไอซ์สเก็ตฟรีแบบนอนสต๊อป

รวมค่าเช่ารองเท้า(1 ครั้ง สำหรับแรกเข้าใช้บริการ)

  • สำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการตรงวันเกิด เท่านั้น โดยลูกค้าต้องนำบัตรประชาชน, บัตรนักเรียน หรือ สูติบัตร มาแสดงเพื่อรับสิทธิ์
  • ลูกค้าเข้า-ออก กี่ครั้งก็ได้เงื่อนไขเหมือน one day pass แต่ได้รับสิทธิ์ฟรีค่าเช่ารองเท้าไอซ์สเก็ตครั้งแรกที่เข้ามาใช้บริการเท่านั้น

  ถ้าลูกค้าออกจากซับซีโร่ แล้วกลับเข้ามาใช้บริการอีกครั้ง จะต้องเสียค่าเช่ารองเท้าด้วย

โปรโมชั่น : เริ่ม 1 กย.  – 31 ธค. 60