Freeze Price

เล่นไอซ์สเก็ตราคาพิเศษ ได้ทั้งวัน จันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

  • ไม่จำกัดชั่วโมงในการเล่นไอซ์สเก็ต
  • ผู้ใช้บริการเข้า – ออกได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น   
  • ราคานี้สามารถใช้ได้ทั้งเด็ก และผู้ใหญ่
  • ราคารวมค่าเช่ารองเท้าแล้ว

ซับซีโร่ เชียงใหม่, หาดใหญ่        ราคา 200 บาท 

ซับซีโร่ สุขุมวิท, เมกาบางนา       ราคา 280 บาท

ซับซีโร่ แคราย                         ราคา 250 บาท

โปรโมชั่น : 1 กค. – 30 กย. 2560