บัตรชมภาพยนตร์ รับส่วนลด 50 %

ลูกค้าแสดงหางตั๋วชมภาพยนตร์ในเครือ Major เพื่อรับสิทธิ์ (ร่วมทุกสาขา)

รับส่วนลด 50 % เล่นไอซ์สเก็ต จากราคาปกติ ทั้งใบเสร็จ (ไม่รวมค่าเช่ารองเท้า/เฉพาะจันทร์ ศุกร์)

หมายเหตุ  หางตั๋วหนังต้องมีอายุนับจากวันที่ดู (ระบุในบัตร) ไม่เกิน 7 วัน

โปรโมชั่นวันนี้ ถึง 31 ธค.60